Welkom op Visspotter!

posted 28 March 2017 @ 13.52

Welkom op het platform Visspotter.nl. Op Visspotter doen we onderzoek naar de werking van vispassages. Weet je wat vispassages zijn? Elk voorjaar willen miljoenen vissen stroomopwaarts migreren, om te paaien en eitjes te leggen. In Nederland liggen veel stuwen en gemalen in het water. Vissen kunnen hier niet langs, omdat het verschil in waterpeil te hoog is of de constructie in de weg zit. Vispassages zijn geulen of constructies om deze obstakels heen, waar de vis in ‘stapjes’ het hoogteverschil kan overbruggen. Zo kan de vis haar weg stroomopwaarts vervolgen!

Op Visspotter worden videobeelden van onderwatercamera’s geplaatst, welke vissen tonen die door de vispassage zwemmen. Aan jou de uitdaging om aan te geven welke vissoort het is! Dat valt nog niet mee. Zelfs experts weten vaak niet welke soort in het fragment te zien is. Geen probleem! Als je het niet weet, kies dan het vraagteken (‘Wel vis, maar ik weet de soort niet’). Want alleen aangeven dat er een vis door de passage zwemt is al van belang.

Geen verstand van vissen? Geen probleem! Ga in overleg met andere bezoekers, bekijk de determinatielijst van Sportvisserij Nederland en laat in elk geval weten of er ‘een’ vis te zien is. Veel plezier bij het bekijken van de beelden! En bedankt voor je bijdrage aan dit onderzoek.

Klik voor meer informatie over Visspotter en vispassages op ‘Over’ of ga naar ‘Contact’.